MTÜ Lasnaidee missiooniks on parendada Lasnamäe elukeskonda läbi kohalike elanike kodanikuaktiivsuse.

Ühelt poolt viime läbi sündmusi ja aktsioone, mis on suunatud elanike teadlikkuse ja motivatsiooni suurendamisele ning pakuvad võimalust mõtete vahetuseks, suhtlemiseks; suurendavad elanike ühtekuulvus- ja kodutunnet. Teiselt poolt panustame Lasnamäe elukeskkonna kujundamisele Lasnaidee ühenduse liikmete ja Lasnamäe elanike osalusel.

Teeme seejuures koostööd Lasnamäe Linnaosa Valitsusega, kohalike äriühingute, teiste vabaühenduste, aktiivsete Lasnamäe elanike ning KÜ-dega.

Allpool on mõned nendest tegevustest, mida oleme aasta jooksul teinud.

 

 

LasnaVärvid

LasnaPiknik

LasnaKino

Priisle park. Priisle kaared 2.0

LasnaKirbukas

Laagna aed