MTÜ Lasnaidee missiooniks on parendada Lasnamäe elukeskonda läbi kohalike elanike kodanikuaktiivsuse.

Ühelt poolt viime läbi sündmusi ja aktsioone, mis on suunatud elanike teadlikkuse ja motivatsiooni suurendamisele ning pakuvad võimalust mõtete vahetuseks, suhtlemiseks; suurendavad elanike ühtekuulvus- ja kodutunnet. Teiselt poolt panustame Lasnamäe elukeskkonna kujundamisele Lasnaidee ühenduse liikmete ja Lasnamäe elanike osalusel.

Teeme seejuures koostööd Lasnamäe Linnaosa Valitsusega, kohalike äriühingute, teiste vabaühenduste, aktiivsete Lasnamäe elanike ning KÜ-dega.

Raadiku kohalikkond
Raadiku kohalikkond
LasnaPiknik
LasnaPiknik
Priisle park. Priisle kaared 2.0
Priisle park. Priisle kaared 2.0
LasnaVärvid
LasnaVärvid
LasnaKino
LasnaKino
LasnaKirbukas
LasnaKirbukas