MTÜ Lasnaidee missiooniks on parendada Lasnamäe elukeskonda läbi kohalike elanike kodanikuaktiivsuse.

Ühelt poolt viime läbi sündmusi ja aktsioone, mis on suunatud elanike teadlikkuse ja motivatsiooni suurendamisele ning pakuvad võimalust mõtete vahetuseks, suhtlemiseks; suurendavad elanike ühtekuulvus- ja kodutunnet. Teiselt poolt panustame Lasnamäe elukeskkonna kujundamisele Lasnaidee ühenduse liikmete ja Lasnamäe elanike osalusel.

Teeme seejuures koostööd Lasnamäe Linnaosa Valitsusega, kohalike äriühingute, teiste vabaühenduste, aktiivsete Lasnamäe elanike ning KÜ-dega.

 

 

 

 

"Noorte oma Raadiku" programm

LasnaVärvid

LasnaPiknik

LasnaKino

Priisle park. Priisle kaared 2.0

Raadiku kohalikkond

LasnaKirbukas

Laagna aed