2014 aasta kevadel toimus Lasnamäel, Priisle asumis märkimisväärne linnaruumi muutus – Priisle turu asemel alustati Maxima XXX ehitamisega. Kaubanduskeskuse lainemise tõttu hävines ka Lasnamäe üks tähelepanuväärne maamärk ja sümbol, nn “Priisle kaared”.

Betoonehitis, mis on tuntud ka kui “Santa Barbara” kaared, oli ainuke omalaadne Lasnamäe linnaruumi objekt, mis raamistas vaatekoridori Teletorni poole. MTÜ Lasnaidee otsustas pöörata avalikkuse tähelepanu sellele, et nende hävimise korral muutub Lasnamäe ilmetumaks ja kaotab omanäolise pärandi tükikese. Kuigi paljude jaoks ei tundunud kaared esteetilisena ja seostusid pooliku ehitisena, nägid mitmeid lasnamäelased objekti kui omaette väärtust ja Lasnamäe sümbolit. Lasnaidee eesmärgiks oli vabastada Priisle kaari kehtivatest stereotüüpidest ja anda sellele uus sisu ja tähendus.

Priisle kaarte halva tehnilise seisukorra ning kaubanduskeskuse projekteerimisplaani tõttu ei olnud kahjuks võimalik kaari säilitada. Vaatamata sellele, saavutas MTÜ Lasnaidee ja Maxima Eesti OÜ kokkuleppe, et viimane panustab Priisle kaarte hävimise korvamiseks Lasnamäele uue avaliku kunstiobjekti ja selle ümber loodava linnaruumi rajamisse.

Uus linnaruumi kunstiobjekt rajatakse 200m põhja suunas Teletorni poole kahe lasteaia esisele planeeritud haljasala osana. Koostöös Lasnamäe Linnaosa Valitsuse ja Tallinna Linnaplaneerimise Ametiga, otsib MTÜ Lasnaidee parimaid lahendusi, kuidas teostada uue pargi ja kunstiobjekti rajamist. Lasnaidee nägemuses võiks uus kunstiobjekt olla Priisle kaartega võrreldavas mahus ja omada nendega sümboolset sidet.

Priisle pargi ja linnaruumi kunstiobjekti ehitamise protsessi saab mugavalt jälgida Lasnaidee Facebook evendilt siit.

Lasnamäelt pärit kunstnik Eve Kask

Lasnamäelt pärit muusik ja ajakirja "Plug" toimetaja Dan Rotar