Priisle park. Priisle kaared 2.0

2014 aasta kevadel toimus Lasnamäel, Priisle asumis märkimisväärne linnaruumi muutus – Priisle turu asemel alustati Maxima XXX ehitamisega. Kaubanduskeskuse lainemise tõttu hävines ka Lasnamäe üks tähelepanuväärne maamärk ja sümbol, nn “Priisle kaared”.

Betoonehitis, mis on tuntud ka kui \”Santa Barbara\” kaared, oli ainuke omalaadne Lasnamäe linnaruumi objekt, mis raamistas vaatekoridori Teletorni poole. MTÜ Lasnaidee otsustas pöörata avalikkuse tähelepanu sellele, et nende hävimise korral muutub Lasnamäe ilmetumaks ja kaotab omanäolise pärandi tükikese. Kuigi paljude jaoks ei tundunud kaared esteetilisena ja seostusid pooliku ehitisena, nägid mitmeid lasnamäelased objekti kui omaette väärtust ja Lasnamäe sümbolit. Lasnaidee eesmärgiks oli vabastada Priisle kaari kehtivatest stereotüüpidest ja anda sellele uus sisu ja tähendus.

Priisle kaarte halva tehnilise seisukorra ning kaubanduskeskuse projekteerimisplaani tõttu ei olnud kahjuks võimalik kaari säilitada. Vaatamata sellele, saavutas MTÜ Lasnaidee ja Maxima Eesti OÜ kokkuleppe, et viimane panustab Priisle kaarte hävimise korvamiseks Lasnamäele uue avaliku kunstiobjekti ja selle ümber loodava linnaruumi rajamisse.

Uus linnaruumi kunstiobjekt rajatakse 200m põhja suunas Teletorni poole kahe lasteaia esisele planeeritud haljasala osana. Koostöös Lasnamäe Linnaosa Valitsuse ja Tallinna Linnaplaneerimise Ametiga, otsib MTÜ Lasnaidee parimaid lahendusi, kuidas teostada uue pargi ja kunstiobjekti rajamist. Lasnaidee nägemuses võiks uus kunstiobjekt olla Priisle kaartega võrreldavas mahus ja omada nendega sümboolset sidet.

Priisle pargi ja linnaruumi kunstiobjekti ehitamise protsessi saab mugavalt jälgida Lasnaidee Facebook evendilt siit.

Lasnamäelt pärit kunstnik Eve Kask

Lasnamäelt pärit muusik ja ajakirja \"Plug\" toimetaja Dan Rotar

kodukale snap

Valminud on priisle pargi eskiis

Peale online-küsitluse, 11.veebruari töötoa ja muude meieni jõudnud ettepanekute analüüsi ning Lasnamäe Linnaosa Valitsuse soovituste arvesse võtmist, koostas MTÜ Lasnaidee tulevase Priisle pargi eskiisi. Tegemist on esmase konseptuaalse lahendusega, mis on aluseks täpsema planeeringu koostamiseks (maastiku)arhitektuuribüroo poolt. Rõhutame, et kuna hetkel pole pargi alale geodeetilist plaani (kaart maapinna kõrgustevahedega) tehtud, võib praegune eskiis mõnevõrra muutuda…. Loe edasi »

IMG_7959

Priisle pargi töötoa järelkaja

Lasnaidee tiim tänab kõiki, kes andis oma panuse uue Priisle pargi läbimõeldud ja eri osapoolte vajadustele vastava lahenduse loomisele.   Töötoale tulid kokku ligi kolmkümmend inimest – lasnamäelased, Lasnamäel tegutsevad asutuste esindajad ja Lasnamäe Linnaosa Valitsuse spetsialistid. Kogunenud seltskond oli mitmekesine ja kirju nii vanuseliselt, kui ka  keeleliselt, inimesed olid väga eripäraste kogemustega ja esindasid  erinevaid… Loe edasi »

07-Governors-Island-Hammock-Grove-Timothy-Schenck-Photography copy

Tule ütle oma sõna uue Priisle pargi loomisse

Kutsume lasnamäelasi ja Lasnamäel tegutsevaid asutusi 11. veebruaril 16:00-18:00 töötoale, et koos arutada ja luua Lasnamäele uus väärtus – äge, nooruslik ja kaasaegne park! MTÜ Lasnaidee initsiatiivil ja Lasnamäe Linnaosa Valitsuse toetusel planeeritakse Lasnamäele uus Priisle park. MTÜ Lasnaidee koosneb entusiastlikest Lasnamäe elanikest, kes soovivad koos teiste lasnamäelastega panustada oma kodukoha parendamisse. Meie soov on,… Loe edasi »

10384305_639928869467623_8249803017303493737_n

Maxima toetab uue avaliku kunstiobjekti rajamist Lasnamäele

Arvestades Priisle kaarte tehnilist seisukorda ja ohtu, et kaared ei pruugi demonteerimise käigus säilida, sõlmisid Lasnamäe kodanikualgatus MTÜ Lasnaidee ja Maxima Eesti OÜ kokkuleppe, et betoonkaarte demonteerimise asemel toetab Maxima Eesti Lasnamäele linnaruumi konkursil väljavalitud avaliku ruumi kunstiobjekti rajamist. MTÜ Lasnaidee liikmete jaoks on oluline, et uus kunstiobjekt ja selle ümber kavandatud ja rajatav avalik… Loe edasi »

1614009_10206127600895809_7173053737046119689_o

Lasnamäe sümboolsed Priisle kaared on hävimisohus

Lasnamäe sümboolsed ja legendaarsed Priisle turu kaared on Maxima XXX kaubanduskeskuse ehituse tõttu hävimisohus! Tuntud „Santa Barbara“ kaared on ainuke omalaadne Lasnamäe ehitis, mis raamistab vaatekoridori Teletorni poole. Tegu pole mitte lõpetamata ruumi, vaid läbimõeldud skulptuuriga. „Tegu on kohaliku elanikkonna jaoks väga tähendusrikka paigaga. Kui Lasnamäed kritiseeritakse ühenäolisuse pärast ja samas leidub üks objekt, mis eristub… Loe edasi »