Kutsume lasnamäelasi ja Lasnamäel tegutsevaid asutusi 11. veebruaril 16:00-18:00 töötoale, et koos arutada ja luua Lasnamäele uus väärtus – äge, nooruslik ja kaasaegne park!

MTÜ Lasnaidee initsiatiivil ja Lasnamäe Linnaosa Valitsuse toetusel planeeritakse Lasnamäele uus Priisle park. MTÜ Lasnaidee koosneb entusiastlikest Lasnamäe elanikest, kes soovivad koos teiste lasnamäelastega panustada oma kodukoha parendamisse. Meie soov on, et kohalikud elanikud ja teised osapooled saaksid oma mõtteid ja soove varakult väljendada, et loodav väärtus pargi näol oleks kooskõlas ootuste ja vajadustega.

Töötoa ajal unistame ja arutame, milline on ideaalne park, kuidas meeldib meile Lasnamäel vaba aega veeta ja mida saaksime koos meie kodukohta lähiajal luua.

Soojenduseks enne töötuba palume jagada Sul oma arvamust ja täita meie lühikest küsimustikku.

Töötoa jooksul kogutud ideed ja ettepanekuid kasutatakse tulevase Priisle pargi kujundamiseks. Töötuba toimub Kuristiku lasteaias (Läänemere tee 46), mis on tulevase Priisle pargi vahetus läheduses. Töötoas pakume sõbralikku keskkonda, teed ja küpsist!

 

Tule ütle oma sõna uue Priisle pargi loomisse

Lisainfo pargi ja selle ümbruse hetkeolukorra, seotud planeeringute ja arenduste kohta:

Tulevane Priisle pargi ala asub praegusel Kuristiku ja Läänemere lasteaia ees oleval tühermaal. Ala suurus on u 1,6 ha. 2010. aastal kehtestatud Lasnamäe üldplaneeringu järgi on antud krunt planeeritud haljasalaks, sihtotstarvelt 100% üldkasutatav maa. Hinnanguliselt algab Priisle pargi ehitus 2017. aastal.

Kavandatava Priisle pargi ja hiljuti valminud Maxima XXX vahele planeeritakse suur oluline arendus – Rahu tee trass. Üldplaneeringu järgi on Rahu tee alternatiiv kitsale Narva maanteele. Rahu tee pikkus on projekti järgi 5,2 km, sõiduradade arv 2 + 2, lisaks kergliiklustee. Tee saab alguse J. Smuuli tee ristmikust, kulgeb 0,8 km ulatuses mööda Narva maanteed, ülejäänud ulatuses paikneb tee üldplaneeringuga määratud koridoris. Rahu tee lõpp on seotud perspektiivse Väo liiklussõlmega. Rahu tee ehituse planeeritav aeg ei ole teada.

Tulevane Priisle park on tänasel päeval looduslik haljasala, kus kasvab paepealsetele aladele iseloomulik taimestik, puud ja põõsad, pinnas on nähtavalt liigniiske. Hetkel kasutatakse ala läbikäigukohana, millest annab märku mitmed isetekkelised teerajad.

Ümbritsevas piirkonnas asub mitmeid teisi rekreatsioonialasid – Tondiloo (Kivila) park ja Vormsi park. Mõlemal neist leidub erinevaid vabaajaveetmise võimalusi nii lastele, noortele, kui ka täiskasvanutele. Pealtnäha leidub olemasolevates parkides piisavalt tegevust kõikidele vanuse- ja huvigruppidele. Kuni 12 aastastele on piirkonnas mitmeid erinevate funktsioonidega kaasaegseid mänguväljakuid, mida saavad korraga kasutada suur hulk lapsi. Vanemate laste ja noorte jaoks on mõned korvpalliplatsid, skatepark ja Lasnamäe ainuks ping-pongi laud, mis vaid osaliselt täidavad selle sihtgruppi vajadusi. Lasnamäel on puudus ka piknikukohtadest, Priisle piirkonnast asub lähim Pirita jõe ääres.

 

Tule ütle oma sõna uue Priisle pargi loomisse
Tule ütle oma sõna uue Priisle pargi loomisse
Tule ütle oma sõna uue Priisle pargi loomisse
Tule ütle oma sõna uue Priisle pargi loomisse

Tulevase Priisle pargi läheduses asub mitmeid õppeasutusi – Kuristiku ja Läänemere lasteaed ja Merekalda kool. Kauplemiskohtadest arvestamata väiksemaid piirkonnapoekesi, on suurimad Maxima XXX ja Läänemere keskus. 

Written by Maria Derlõš