Lasnaidee tiim tänab kõiki, kes andis oma panuse uue Priisle pargi läbimõeldud ja eri osapoolte vajadustele vastava lahenduse loomisele.  

Töötoale tulid kokku ligi kolmkümmend inimest – lasnamäelased, Lasnamäel tegutsevad asutuste esindajad ja Lasnamäe Linnaosa Valitsuse spetsialistid. Kogunenud seltskond oli mitmekesine ja kirju nii vanuseliselt, kui ka  keeleliselt, inimesed olid väga eripäraste kogemustega ja esindasid  erinevaid elunägemusi. Tänu sellele valitses töötoa jooksul arvamuste paljusus, mille tulemusel sündisid väga innovaatilised ja huvitavad ettepanekud pargi loomiseks..

Lasnaidee tiimil oli rõõm näha, et osalised mõtlesid loovalt ja kastis välja. Meil õnnestus luua koos väga produktiivne, sõbralik ja inspireeriv keskkond. Täname kõiki selle meeldiva ja põneva kogemuse eest! Allpoolt leiate Priisle töötoa ülevaate, mida olete teretulnud kommenteerima ja tagasisidet andma.

Töötoa jooksul kogutud ideed ja ettepanekuid kasutame vastavalt võimalustele tulevase Priisle pargi kujundamisel. Kindlasti jagame teiega märtsi alguseks valmivat pargi kujunduse eskiisi. Pargi ehitust ennast planeeritakse viia läbi etapiviisiliselt hinnanguliselt alates 2017. aastast. Jooksvate arengutega Priisle pargiga seoses saate jälgida ka Lasnaidee Facebook lehelt.

Priisle pargi töötoa kokkuvõte

TEGEVUSED ja OBJEKTID

Töötoa osalised pidasid oluliseks luua pargis mitmekesiseid ja mitmefuntsionaalseid alasid aktiivseks vabaaja veetmiseks, nimetati elemente nagu näiteks kiiged, ping-pong lauad ja batuudid. Läbivaks märksõnaks seejuures oli “mängulisus”. Tähtsaks peeti sportimisvõimaluste ja mänguväljakute olemasolu nii noorte kui täiskasvanute jaoks. Seejuures arvati, et need alad võiksid olla avatud ja võimalikult sujuvalt integreeritud muu pargi maastikku. Lisaks pakuti luua tavapäraste ja standartsete sportimis- ja mänguväljakute asemel kaasaegsemaid ja omanäolisemaid lahendusi, mis eristaksid Priisle parki ja muudaksid selle eriliseks kohaks Lasnamäe ja miks mitte ka kogu Tallinna kontekstis.

Talvetegevustest pakuti kelgumäekesi, uisuväljakut, suusatamisradu mööda pargi ringteed. Seejuures peeti oluliseks kohapealse varustuse laenutamise võimalust.

Pikemas perspektiivis on põnev ettepanek rajada pargis hubast kohaliku kohvikut või väiksemat mobiilset kioskit.

 

Kõikides gruppides väljendati vajadust hubaste ja funktsionaalsete puhkealade järgi: aasad pikniku pidamiseks, istumiskohad varjualustega ja mugavad lamamiskohad peesitamiseks.

Mitmeid kordi käis läbi ka ettepanek näha pargis ette kunstipäraseid lahendusi avalike kunstiobjektide näol, mis võiksid seejuures viidata kunagiste Priisle turukaartele. Väga põneva ideena kõlas ettepanek võimaldada teha pargis välinäitusi kas siis paviljonide, spetsiaalsete stendide vms vahendusel.

Väga praktilistest ettepanekutest nimetati joogiveekraanide, diskreetselt paigutatud käimlate ja infotahvli olemasolu pargis. Viimasel võiks kajastada nii pargi kohta olulist infot, kui ka kohalike Lasnamäe päevakajalisi uudiseid ja kuulutusi, mida kohalikud elanikud saaksid ise sinna paigutada. Innovatiivsuse mõttes võiks taoline infotahvel olla elektrooniline ja interaktiivne.

Loodav park peaks võimaldama viia läbi erinevaid kultuursündmusi, nt väliõhu kinoseanssid ja vabalava või amfiteatri olemasolul erinevad esinemised. Spordialadel oleks teretulnud viia omaalgatuslikult läbi avalike trenne, mis ideaalis toimuksid regulaarselt.

MAASTIK

Iga grupi jaoks oli pargi oluliseks koostisosadeks  erinevad vee-elemendid, näiteks tiigid ja veeseinad. Lisaks peeti tähtsaks, et pargi haljastus oleks piirkonnale iseloomulik, looduslik ja mitmekesine (lehtpuudele lisaks ka igihaljad istutused, erinevate põõsad, õitsvad lilled, viljapuud), mis meelitaks ligi ka erinevaid linde. Üks töögruppidest pakkus istutada jõulupuu, mida saaks talvepühade perioodil ehtida selle asemel, et iga aasta uut kuuske mujalt tuua.

Haljastuse abil peeti oluliseks luua hubaseid alasid istumiseks ja aktiivseks vabaaja veetmiseks, mis lisaks kaitseksid parki tulevase Rahu tee poolt võimaliku kanduva saaste ja müra eest. Põneva lahendusena pakuti ühest gruppist rajada parki kogukonnaaed, mis oleks istutatud ja ülalpeetud kohalike elanike endi poolt.

Arvestades Eestile omaseid pikki pimedaid päevi, tehti ettepanek pöörata erilist tähelepanu pargi valgustusele, et see oleks omanäoline, rõhutaks pargi elemente ja omadusi ning looks hubasust ja turvatunnet ka pimedal ajal. Lisaks pakuti mängida pargi loomisel erinavate pinnavormidega, et luua põnevaid mitmekesiseid vaatekoridore ja tuua parki juurde mängulisust. Loodavaid pinnavorme saaks kasutada talveperioodil kelgumäekestena ja soojemal ajal mõnusate peesitamiskohtadena.

MUID TÄHELEPANUVÄÄRSEID IDEID

Üks tähelepanuväärne ettepanek oli luua Priisle pargi volikogu, mis koosneb kohalikest elanikest ja kelle ülesandeks on jälgida pargi heakorra üle ja juhtida selle kultuurprogrammi.

Mitmest grupist käis läbi ettepanek rajada park kasutades energiasäästlike ja keskkonnasõbralike lähenemistega (nt vihmavee kasutus). Lisaks pöörati tähelepanu pargi ligipääsetavuse küsimusele, et võimaldada parki külastada ka nende jaoks, kellel on liikumispiirangud.

Lisaks pakuti võimaldada kogu pargi alal hea wifi ühendus, mis oleks heaks eelduseks näiteks arvutiga töö tegemiseks vabas õhus.

Written by Maria Derlõš