Peale online-küsitluse, 11.veebruari töötoa ja muude meieni jõudnud ettepanekute analüüsi ning Lasnamäe Linnaosa Valitsuse soovituste arvesse võtmist, koostas MTÜ Lasnaidee tulevase Priisle pargi eskiisi. Tegemist on esmase konseptuaalse lahendusega, mis on aluseks täpsema planeeringu koostamiseks (maastiku)arhitektuuribüroo poolt. Rõhutame, et kuna hetkel pole pargi alale geodeetilist plaani (kaart maapinna kõrgustevahedega) tehtud, võib praegune eskiis mõnevõrra muutuda.

Tänaseks on Tallinna Linnaplaneerimise Ameti poolt antud eskiisi alusel väljastatud ka projekteerimistingimused. Umbes kuu aega kestva protsessi järel alustatakse sobiva (maastiku)arhitektuuribüroo otsingutega, kelle ülesandeks saab eskiisi järgi täpsema pargi lahenduse välja töötamine.

 

Täname kõiki, kes jagasid oma mõtteid ja soove online küsimustikus ja neid, kes aktiivselt Priisle pargi töötoas kaasa mõtlesid! Tänu teie panusele saime me paremini aru antud piirkonna vajadustest ja potentsiaalist. Täname Lasnamäe Linnaosa Valitsust ja eriti linnamajanduse osakonda vastutulelikkuse ja abivalmiduse eest. Eraldi soovime tänada kahte andekat noort – arhitekti Denis Merkulovit ja maastikuarhitekti Julia Kinzevskajat, kes aitasid meid Priisle pargi eskiisi valmis meisterdada.

Allpool leiate täpsema seletava kirjelduse Priisle pargi eskiisi kohta. Küsimuste või ettepanekute korral võite julgelt meie poole pöörduda.

Priisle pargi eskiisi .pdf faili saab alla laadida siit.

Priisle pargi eskiisi seletav kirjeldus

lähiadress: Läänemere tee 42
katastri tunnus: 78403:308:0073
pindala: 16 191 m²
sihtotstarve: 100% üldkasutatav maa
Lasnamäe üldplaneeringu järgi (2010. a kehtestatud): haljasala

Tulevane Priisle pargi ala, suurusega u 1,6 ha asub Kuristiku ja Läänemere lasteaia ees oleval looduslikul rohealal, kus kasvab paepealsetele aladele iseloomulik taimestik. Hetkel kasutatakse ala läbikäigukohana, millest annab märku mitmed isetekkelised teerajad. Kavandatav Priisle park on peamiselt ümbritsetud elamuhooneetest. Ümbritsevas piirkonnas asub mitmeid teisi rekreatsioonialasid – Tondiloo (Kivila) park ja Vormsi park. Tulevase Priisle pargi läheduses asub mitmeid õppeasutusi – Kuristiku ja Läänemere lasteaed ja Merekalda kool. Kauplemiskohtadest arvestamata väiksemaid piirkonnapoekesi, on suurimad Maxima XXX ja Läänemere keskus. Kavandatava Priisle pargi ja hiljuti valminud Maxima XXX vahele planeeritakse Rahu tee trass.

 

Priisle park on kavandatud erinevate mitmekesiste vabaajaveetmise tsoonidega nii laste, noorte kui ka täiskasvanute jaoks.

Pargi mitmesse kohta on planeeritud mängutsoonid (eskiisil nr 7), kus erinevate mänguliste ja mahuliste maastikuelementide abil luuakse põnev ja interaktiivne mänguala. Eelkõige oleks see mõeldud lastele, kuid oma olemuselt pakub see kindlasti huvi ka vanema noore ja täiskasvanu jaoks. Vajadusel saab eri vanusegruppide vajadusi arvestades, kujundada igat mängutsooni mõnevõrra erinevate elementide ja tegevusega. Ronimisplats (eskiisil nr 5) on eelmise mängutsoonidega võrreldes mõeldud mõnevõrra aktiivsemaks alaks, kus saab ennast füüsiliselt rohkem välja elada ja proovile panna. Ka ronimisplatsi saab osaliselt eri vanusegruppide järgi tsoneerida.

Sportimiseks on pargis mitmeid eri võimalusi. Nii on parki planeeritud lauatennise platsid (eskiisil nr 1), mis on tuulevaikuse tagamiseks põõsastega ääristatud. Lisaks on aktiivseks vabaajaveetmiseks planeeritud pallimänguplats (eskiisil nr 6) ja spetsiaalsete sportimiselementidega varustatud võimlemisplatsid (eskiisil nr 4), kus saab sooritada eri venitamis- ja jõuharjutusi.

 

Puhketsoonideks on mõeldud rohealad pikniku pidamiseks (eskiisil nr 3), erinevad istumiskohad (eskiisil nr 14), tiigi ümber olev puhketsoon (eskiisil nr 18) ning rohelised aasad (eskiisil nr 8), kus saab päevitada, piknikut pidada või võimlemis-/ joogaharjutusi teha. Lisaks saab pargis intellektuaalset kahevõitlust pidada male mängimiseks mõeldud platsidel (eskiisil nr 2).

Kavandatavas pargis on planeeritud ka ala, kus potentsiaalselt võiks kohalike elanike algatusel tekkida hubaste istumiskohtadega lõõgastav kogukondlik aed (eskiisil nr 9). Neljajalgsete sõprade jaoks on planeeritud eraldi koertega jalutamisplats (eskiisil nr 15), kus saab lemmikuga treenida ning rihma otsast vabaks lasta.

 

Pargi kunstipäraseks ja omanäoliseks elemendiks on selle keskteel kulgev ronitaimedega ääristatud ja kaarjate elementidega “roheline” gallerii (eskiisil  nr 10), millest saab Priisle pargi iseloomulik maamärk ning kunagistele Priisle turu betoonkaartele vihjav linnaruumi kunstiteos. Pargi kese on selle sõlmpunkt, kus vajadusel saab teisaldatavat lava (eskiisil nr 17) kasutades korraldada vabaõhu sündmusi ning perspektiivis paigaldada müügikiosk (eskiisil nr 11). Pargis on mitu välikäimlat (eskiisil nr 13) ning kohalike uudiseid-kuulutusi ja pargiinfot kajastav infostend (eskiisil nr 12).

 

Kavandatava Priisle pargi puhul kasutatakse võimalikult suures osas ära olemasoleva maastiku eeldusi. Sellest põhimõttest lähtuvalt on pargi taimestik võimalikult looduslik ja antud pinnasele iseloomulik. Madalamaid pinnavorme kasutatakse drenaažitiikide (eskiisil nr 18) rajamiseks, mis toimiksid ühelt poolt, kui liigse sademevee kogumistiikidena ning teiselt poolt, kui silmale meeldivaid veesilmi, mille ümber saaks lõõgastuda. Pargi keskel asub suurem kuusk (eskiisil nr 16), mida saab talvisel pühadeajal jõulukuusena kasutada. Perspektiivse Rahu tee poolset pargiserva ääristab puuderida, et visuaalselt eraldada pargiala sõiduteest. Samamoodi on ääristatud ka pargi põhjapoolne serv, et raamistada Priisle parki ja anda sellele loogiline ruumiline lõpetatus.

Tulevase pargiala ida- (kokku 32 kohta) ja läänepoolsel (kokku 30 kohta) äärel on ettenähtud parkimiskohad pargikülastajate ja kohalike elanike jaoks, mis võimaldavad tulevikus Läänemere-poolsed sissepääsuteed parkimisest vabastada ja kahesuunaliseks muuta. Kuristiku lasteaia (Läänemere 46) jaoks luuakse pargi edelapoolsesse äärde samuti parkimistasku (kokku 11 kohta). Priisle pargi jalakäijate teedevõrgustiku kavandamisel arvestati olemasolevate väljakujunenud liikumissuundadega sel viisil, et parkimine ei blokeeriks pargi sissepääsusid. Jalgteed on maksimaalse laiusega 2,3 m, mis võimaldab hooldustööde jaoks vajalikku tehnika ligipääsu ning jalakäijate, lastekärudega ja jalgratastega mugava liiklemise.

Et võimaldada pargi võimalikult varajast kasutust, toimub Priisle pargi ehitus etapiviisiliselt. Esimeses etapis ehitatakse välja pargi keskosa ja jalgteed.

Written by Maria Derlõš