Lasnaidee on alustanud koostööd linnateemade uuringukeskuse Linnalabor ja Raadiku haldusega tegeleva Raadiku Arendus OÜ-ga koostööd Raadiku elupiirkonna parendamise osas. Eesmärgiks on võimustada kohalike aktiivseid elanike, et läbi ühistegevuse muuta oma elukeskkond meeldivamaks ja sõbralikumaks.

Esimese etapina tutvume lähemalt asumi ja selle elanikega. Selleks kaardistame kohalike ruumikasutust ning piirkonna ja selle lähialadel olevaid funtksioone (koolid, lasteaiad, poed, huvikeskused jne). Lisaks viime piirkonna võtmeisikutega läbi pikemaid intervjuusid, et rääkida kohalikust eluolust, elanikest, nende soovidest ja ootustest.

Kõigi nende tegevuste eesmärgiks on saada parem ülevaade kohalike elanike hulgas valitsevatest hoiakutest, nende omavahelistest suhtlusmustritest ja suhestumisest keskkonnaga väljaspool asumit. Lisaks kaardistame nende tegevustega kohalike elanike elukeskkonnale suunatud aktiivsust takistavad ning soodustavad tegurid.

Elanike hoiakute laiemaks kaardistamiseks levitame kõike kohalike seas küsimustikku, mida on võimalik täita online SIIT.

Kogutud info põhjal valmistame ette töötubasid, kuhu kutsume huvitatud Raadiku elanike koos konkreetsemalt arutama, mida saaks päriselt Raadikul koostöös ära teha.

Tutvu algatusega täpsemalt siit.

Foto: Hendrik Osula
Foto: Hendrik Osula

Written by Maria Derlõš