Täname veel kord kõiki, kes vastasid veebruaris läbi viidud Raadiku heaolu küsimustikule. Järgmise sammuna Raadiku elukeskkonna paremaks muutmisel korraldame neljapäeval, 6. aprillil kell 18:00 arutelu, kus teeme lühikese ülevaate küsimustiku tulemustest ja arutame elanikelt laekunud ettepanekute üle.

Toimumiskoht – Mahtra põhikool (Mahtra 60), fuajees teid juhatatakse õigesse ruumi. Palume kõiki Raadiku elanike, kes on huvitatud osalemisest, registreerida end siit, et saaksime kohtumist võimalikult mugavalt planeerida.

Konkreetsemalt räägime kohtumisel teemadel, mis kõige selgemalt küsimustiku vastustest välja joonistusid (nt koertele eraldi ala rajamine, istumiskohtade ja haljastuse mitmekesistamine, ühisürituste läbiviimine, kommunikatsiooni parandamine haldaja ja elanike vahel jne). Arutelu käigus saame need korra veel läbi rääkida ning vajadusel uusi teemasid tõstatada ja lisaettepanekuid teha. Lisaks arutelule püüame minna antud teemadega konkreetsemaks ning otsida koos võimalike lahendusi, mida koostöös Raadiku Arendusega ellu viia.

6. aprilli arutelu on esimene selle kevade jooksul toimuvast arutelusarjast. Eesmärgiks on luua nende ettepanekute ning ühistegevuse kaudu hõlbus Raadiku elanike suhtluskanal (nii elanike omavahel kui ka Raadiku Arendusega), mille kaudu oleks elanikel endil võimalus suunata otsuseid ja muuta oma elukeskkonda mõnusamaks.

Ettevalmistuseks 6. aprilli aruteluks avaldame uue nädala alguses põhjalikuma küsimustiku vastuste kokkuvõte. Mõtteid Raadiku eluolust ning selle paremaks muutmisest saab esitada ka edaspidi ja jooksvalt meili teel lasnaidee@gmail.com.

Algatust viib läbi Lasnamäe kogukondlik ühendus MTÜ Lasnaidee koostöös linnauuringute keskusega Linnalabor ja Raadikut haldava Raadiku Arendus OÜ-ga. Loe rohkem siit.

6. aprill 18:00 toimub Raadiku elanike arutelu

Written by Maria Derlõš