Ootame kõiki Katleri asumi elanike ja ettevõtjaid kogukondliku turvalisuse kohtumistele!

Kohtumisi korraldame koostöös MUPO, Politsei ja Piirivalve Ameti, Päästeameti ja Lasnamäe kohaliku omavalitsusega.

Kogukondlik turvalisus on ühistegevuse meetod, mis pakub kohalikele elanikele võimaluse panustada koostöös ametiasutustega oma elukeskkonna sotsiaalse ja füüsilise turvalisuse tagamisse.

 

Käsitleme turvalisust väga laias mõttes – turvatunne hoovides, vandaalitsemine, lärmamine, pimedad ja ohtlikud kohad, avaliku korra rikkumine jne.

 

Kohtumine toimub kahes osas: 12. ja 19. oktoobril kell 18 Tallinna Täiskasvanute Gümnaasiumis (Katleri 2a).

 

12. oktoobril – arutame, millised on Katleri kõige olulisemad turvalisusega seotud väljakutsed.

 

19. oktoobril – otsime lahendusi koos Politsei, Päästeameti ja teiste ametkondadega.

 

Tule ise ja kutsu naaber ka kaasa ning muudame koos Katleri veelgi meeldivamaks keskkonnaks!

 

Vaata kogukonna turvalisuse infovoldikut ja saa teemast rohkem teada.

 

Palun registreeri end eelnevalt: www.lasnaidee.ee/turvalisus

12. ja 19. oktoobril toimub Katleri kogukondliku turvalisuse kohtumised

Written by Maria Derlõš