Grupiarutelus osales: Maarika Masikas (moderaator), Stanislav Lomunov, Kristi Promet, Nikolai Kirillov

 

Kultuur ja kultuuritundlikkus hakkab kodust, mis tähendab, et inimesed saavad esmase kultuurikogemuse ja teadlikkus kodust. Meie laudkond pidas oluliseks ka pereväärtuste tõstmist ning kaasata ka nn terveid peresid tegevustesse. Samuti tegeleda noortega kogukonnaidentiteedi tekkimiseks ja nende kaasamiseks.

Lasnamäe üheks suurimaks väärtuseks on mitmekesine kultuur.  Kultuuri tutvustamine võiks käia läbi toidu. Kollektiivne toiduvalmistamine on see, mis ühendab! Ettepanekuid oli mitmeid, nt koogivōistlus hoovikohvikutepäeval lähikortermajade vahelisel õuel, LasnaPagar jne.

Spordikultuur oli teine suurim valdkond, millega sooviti tegeleda. Näitena toodi, et võiks toimuda LaagnaJooks, Katrleri spordipäevad jm erinevad spordivõistlused kui ka matkad.

Lasnamäe on kõige uusim linnaosa ent tegelikult Iru piirkond on üks vanematest. Peeti oluliseks, et Lasnamäe ajalugu jõuaks nii lasnamäelaste kui ka teiste elanikeni. Näitena toodi Lasnamäe suveniire, jalgsi ja rattamatku jne. Samuti kirjeldati, et teekond kuskilt kuhugi võiks olla elamus ja pakkudagi ajaloo tutvustamist. Ala kultuurikilomeeter. Kohalik pärimus ehk LasnaFolk- fotod, üksikisiku lood või interaktiivsem variant LasnaBlogi. See aitab inimestel rohkem tajuda koha ajalugu ning end selle identiteediga siduda. Samuti aitab see kuvandit muuta teiste eemalseisjate jaoks. Kasvõi silt”siin majas on x kuulsus elanud, siin on toimunud x sündmus” Sellele peaks eelnema uurimus, mis tutvub teoreetilise materjaliga, kuidas inimestel tekib arusaam ja tunne “vot sinna tagan ma tagasi pöörduda, oma lapsepõlvekoju”.

Peeti oluliseks Lasnamäe lastekodu ja Iru Hooldekodu elanikke kaasamist kogukonnategevustesse.

Muud mainimisväärsed ideed:

  • ringitöö tegevused ka täiskasvanutele (sh puutöö)
  • kohaliku teatritegevuse arendamine, koostöö nendega (Teater Kotkas)
  • oma majas teha midagi teiste elanike jaoks – heanaaberlikkuse arendamine
  • Lasnamäe otsib talente ehk oma kogukonnaliikmeid nende oskuste eest tunnustada ja nähtavale tuua.
  • ööklubi, kontsertikoht alá Erinevate tubade klubi. Lasnamäe noored tahavad kodukohas lõbutseda õhtuti. Miks peab minema kaugele? Olemasolevad baarid on aga teisele sihtgrupile.
  • LasnaLaul, LasnaTeater hobiteatrite ja hobinäitlejate kokkutoomine, LasnaMaraton Laagna kanalis
  • e-spordi võislus. Vähe tähelepanu saanud ja negatiivse kuvandiga, ometigi potentsiaalseid heal tasemel mängijaid on palju. Vaja neile anda võimalus oma oskusi realiseerida
  • taaskord hoovimängud! Lapsed ei kasuta oma hoove enam nii nagu 10-15 a tagasi. Nad ei mängi jalgpalli, ukakat, sest neid mänge ei teata enam. Vajalik hoovikultuure taaselustada- hea võimalus ühendada hoovikohvikute päevaga.
  • ühised hoovid on mitme KÜ peale. Teha nn KÜ teatevõistlusi ja omavahel inimesi panna suhtlema ja liikuma. Samuti aitab see “meie” ehk poolavatud ruumi tunnetust tekitada paremini ja vastutust tekitada selle ruumi heakorra eest.
  • Lasnamäe Creative city. Rohkem särtsu ja innovatiivsust tuua siia! Ülemiste City ju on ka Lasnamäe, tunnustada, väärtustada, koostööd teha.