Lasnaidee alustas 2014. aastal ideega, meil ei olnud suurt strateegiat, tegutseseime tunnetuslikult. Seisime silmitsi väljakutsega, mis tundus tegelikult raskesti hoomatav. Lasnamäe on ju suur tükk, mida hammustada – 120 000 inimest. Kuidas alustada kogukondliku tegevusega ja elanike aktiivsuse arendamisega sellises mastaabis?

Lasnamäel on ju ka palju teemasid, mida võiks käsitleda. Mis on see, millest peaks alustama? Kas need on tühermaad, Lasnamäe üldine lõpetamatus, hoovikultuur, turvalisuse teema, kultuuri edendamine, rattateed?

On olemas kogemus teistelt, kuidas asjad algasid Nõmmel või Telliskivis, aga Lasnamäe on hoopis teine kontekst.

Lisaks pidime arvestama eripäraga, et Lasnamäe on olnud politiseeritud ja täis käibelolevaid stereotüüpe, nt: “Lasnamäe on betoonist drungel, venelaste ghetto jne.“


Igaljuhul alustasime ise tuginedes väitele, et see, et Lasnamäel pole siiamaani otseselt kogukondliku liikumist nagu Uues-Maailmas v Kalamajas tekkinud ei tule sellest, et lasnamäelastel puudub huvi, vaid pigem, sellest, et Lasnamäel ei ole piisavalt võimalusi, et selline sünergia elanike vahel tekiks. Mõtted mõlguvad küll paljudel, et võiks midagi parem olla, aga üksi ju ei hakka tegema. Ei julge ja ei tea kuidas, ei ole harjumust ja kogemust.

Niiet esimene samm oli mõttekaaslaste otsimine, võrgustiku loomine.

See toimus lumepalli efektil, järg-järgult, läbi tuttavate ja nende tuttavate, läbi artiklite kirjutamise, mõne video tegemise, väiksema avaliku pikniku pidamise.

Seega Lasnaidee ei saanud algust kui sõpruskonna gäng. Olime kokku tulnud erinevast valdkonnast, kuna oli ühine soov midagi ise ära teha ning see kõnetas meid võrdselt.

Meile tundub see oluline, sest sellega me saime laiemat haarem, meie vaatenurk kollektiivselt ühisele murele on sellevõrra rikkam. Seetõttu julgeme väita, et väga oluline on leida inimesi väljaspoolt oma tavapärast tutvumisringkonda, eriti teemadel, mis puudutavad laiemalt elanike huvi.

Kordasime seda ka sel aastal ja oleme endale tiimi juurde saanud veel mitmeid toredaid inimesi, keda me muidu ei oleks osanud leida ja märgata.


Samas peame ka tunnistama, et on paljud, kes on huvitatud meie tegevusest ja tahavad aidata. Meie aga ei oska öelda, millega konkreetselt saab abiks olla, sest leiutame ja katsetame ise väga palju. Seetõttu on meie jaoks väga oluline leida ennekõike KAAS-MÕTLEJAID JA KAAS-TEGIJAID, kes on valmis meiega koos ideid ja uusi konseptsioone genereerima, osalema selles huvitavas loometöös algusest peale.

Меie eesmärk on oma tegudega mitte lihtsalt ära teha, vaid inspireerida. Et meielaadseid väiksemaid ja suuremaid “lasnaideesid” tekiks juurde nagu seeni pärast vihma. Meil ei ole selles mõttes kunagi olnud ambitsiooni luua Lasnamäe kogukondliku liikumise monopoli. Püüame alati leida ja toetada just neid nö sädeinimesi, kes veel ei tea, et nad on sädeinimesedEhk siis on sihtgrupp ennekõike algatusvõimelised inimesed, kellel on juba idee või soov, mida saame toetada ja aidata realiseerida.


Kuigi me oleme Lasnaidees kõik väga erinevad, olime ühel nõul, et üks võtmeküsimus on Lasnamäe kuvandSõnum, millega alustasime oli, et “Lasnamäe on juba elamisväärne linnaosa oma väljakutsetega ja väärtustega, mille poolest elanikud hindavad seda.” Selleks me rääkisime ise palju sellest, mis on Lasanmäe positiivsed küljed, otsisime ja jagasime teiste elanike positiivseid lugusid, korraldasime sündmusi, et tuua välja neid väärtusi. Kõik selleks, et oleks põhjust rääkida Lasnamäest teistmoodi.

Meil on raske hinnata, milline on olnud meie endi osalus selles, aga tundub, et Lasnamäest on hakatud rääkima palju positiivsemas võtmes, kui kolm aastat tagasi ning ka üldine huvi on suurenenud. Paljude jaoks on see võib-olla põnev eksootiline avastamata paik. Teame kindlalt, et meie sündmustele tullakse väga palju ka väljaspoolt Lasnamäed. Esialgne uudishimu ongi hea koht, kust saab alustada positiivse kuvandi loomisega.


Mitte ainult Lasnamäe ise, vaid ka meie ise oleme saanud palju ja väga kiiresti tähelepanuIlmselt selle tõttu, et alustasime oma tegutsemist laia haardega, rääkisime väga avalikult, meie sõnum oli ambitsioonikas ning olime ka uued näod.

Rääkisime teemadest, mis on olnud varem pigem ehk poliitikute pärusmaa Lasnamäe puhul. Meie sõnum on, et oma elukeskkonna parendamisel ei pea ootama otsuseid ülevalt, võib tegutseda ka alt ülesse. 


Meie teine sõnum on, et elukeskkonna kvaliteet on justkui universaalne huvi, mis puudutab kõiki olenemata emakeelest või sotsiaalsest taustast.

Kuigi meie tegevusi tuuakse kui hea lõimumise näidet, ei ole meie jaoks eesti ja venekeelse nö kogukonna lõimumine olnud kunagi omaette eesmärk, vaid pigem loomulik kõrvalmõjuEristamata inimesi kahte leeri, peame pigem väga loomulikuks, et Lasnamäe kontekstis peabki meie tegevus olema kindlasti kakskeelne. Meie ei rõhutanud ühe keele olulisust teisest, pigem püüdsime leida ühise keele. Õnneks on meie tegevus kõnetanudki võrdselt kõiki.


Peame ise üheks kindlaks saavutuseks seda (kuigi siin on väga palju arenguruumi), et linnaosavalitsuse jaoks ei ole me enam lihtsalt n-ö tüütud aktivistid, nagu ehk alguses, vaid ka sisuline tõsiseltvõetav tegija.

Selle eelduseks on olnud kindlasti meie endis valmisolek pakkuda linnaosavalitsuse positiivset programmi ja koostööettepanekuid, kus me ise oleme olnud nõus võtma vastutust ja aktiivset rolli. Heaks näiteks on Priisle pargi arendus.

Kuigi me ei arva, et poliitika peaks tingimata dikteerima meie enda tegutsemist, peab paratamatult sellega arvestama. Vaatamata sellele, et oleme poliitiliselt erapooletud, peame olema poliitilise olukorraga hästi kursis ning oskama ennast õigesti positsioneerida. Sest tegelikkuses on kõik meie heaolu puudutavad küsimused, eriti avaliku ruumi omad, ühel või teisel moel poliitilised.


Nende kolme-nelja tegutsemisaasta jooksul oleme saanud palju tähelepanu ja tunnustusi. Tunneme, et meie vastu on tekkinud ka teatud ühiskondlik ootus. Tunneme vastutust, kuna meie tegudel on tegelikult pikaajalised mõjud ning me tunneme vastutust nende mõjude juhtimise osas. Ehk siis tunneme vastutust nende protsesside ees, mida oleme justkui käima lükkanud või milles on meie osalus. Tunneme, et me ei saa lubada endale kergekäeliselt pooleli jätta selle, mille veerema lükkasime.


Sellest on tulenenud ka vajadus muutuda professionaalsemaks ühenduseks. Tunnetuslik tegutsemine on meid väga palju aidanud, aga on aeg läbimõeldumate strateegiate jaoks. Kasvõi selleks, et kaasata neid, kes on tahtnud meil abiks olla, aga keda me ei ole osanud kaasata.

Meil on siinkohal olnud suur õnn sattuda suurepäraste mentorite otsa, oleme tänulikud HEAK ja EMSL-ile kannatlikkuse ja abivalmiduse eest. Mentorite roll on hindamatu.

Oleme õppinud aru saama, kuidas ehitada kommunikatsiooni strateegia, mõelda läbi kaasamisplaani, motiveerida iseennast ja oma tiimi, mitte läbi põleda. Kõigel selle on samuti palju arenguruumi.


Me katsetame siiamaani, mis on parim lähenemine kogukondlikkuse arendamisele.  See on kindlasti veel pikk protsess, avastame enda jaoks paljusid olilisi asju.

Eelmise aasta lõpus otsustasime nt, et suuremad kultuurisündmused ei anna meie vajalikku lisandväärtust, kui tahaks. Me ei jõua nendel inimestega suhelda, saada teada, mis neid huvitab, millist koostööd võiks teha jne. Ning seetõttu tänu Briti Nõukogu toetusele saime proovida läbi hoopiski seeria väiksemaid töötubasid erinevatel teemadel. Ning see on toonud palju rohkem tulemust.

Kuigi Lasnamäe puhul tundub vajalik haarata paljusid inimesi, et midagi käima lükata ja muutusi esile kutsuda. Siis tegelikult, ka Lasnamäe mastaabi puhul on suurema väärtusega just kvaliteet.

Need paar õiget inimest õiges kohas, kellele saab tähelepanu pöörata ja nendega koos midagi uut korda saata.


Kui rääkida üldiselt elanike hoolivusest oma elukeskkonna suhtes, siis tegelikult ei ole me muidugi pioneerid. Elanikepoolset hoolivust on kindlasti alati, kuid see jääb tihtipeale märkamata ja on pigem mikrotasandil. Lasnaidee tegutseb pigem laias haardes, kuid samas tuleb meeles pidada, et üldiselt on igaüks huvitatud loomulikult ennekõike oma vahetust ümbrusest.

Kahjuks me ei ole täna siia saanud ühtegi KÜ esindajat, kellega meil on siiamaani koostööd teinud. Tahame sellegipoolest nende tööd tunnustada ning rõhutada, et just KÜ kui ühe kortermaja elanike ühendusel, eriti koostöös üksteisega, on suur potentsiaal olla enamat kui lihtsalt oma maja haldusüksus.


Lõpetuseks kasutan meie tiimiliikme Maarika sõnu:

Lasnaidee on kasvule ja arengule suunatud ühendus. Oma tegutsemisega loodame, et oleme puudutanud paljude lasnamäelaste ja teiste inimeste hinge rohkemal ja vähemal määral.

Eelkôige andnud südikust ja usku, et muutuste saamiseks pead sa ise tegema midagi ja see polegi nii raske, kui teha koos!

Nagu iga asja puhul on kirg ja pühendumus kõige olulisem.