Grupiarutelus osales: Nikolai Kunitsõn (moderaator), Mihkel Tõkke, Tommi Välja, Polina Ljaševa ja Gerda Haugaste.

  

Alguseks tasuks ära märkida paar pidepunkti:

  • Kuvand ehk imago on kujutluspilt, ehk mingisugune nägemus teatud asjast või nähtusest.
  • Kuvand on oluline, sest ühe narratiivi (kuvandi) domineerimine mõjutab mõlemat osapoolt. Ehk näiteks, kui pidevalt räägitakse, et Lasnamäel on kõrge kuritegevus, siis inimesed hakkavad seda uskuma. Samas, kui arvatakse, et Lasnamäel elavad rumalad inimesed, hakkavad Lasnamäelased pidama ennast rumalateks.
  • Oluline on mainida, et kuvand ei ole sama mis reaalsus. Ehk siis, kuigi kuvand võib olla, et Lasnamäel on kõrge kuritegevus, siis objektiivsed faktid ja statistika taolist väidet ei tõesta.
  • Töötoas me üritasime mitte rääkida kuvandist, mis on olemas lasnamäelastel endil Lasnamäest. Eesmärgiks oli luua nö “ideaaltüüp” ehk narratiiv, mis kõige paremini iseloomustab väljaspool Tallinnat ja nö tüüpilist tallinnlast, kes väga kursis pole Lasnamäe eluga.

Töötoa alguses olid meil olemas ajurünnaku formaadis erinevad mõtted osalejatelt seoses Lasnamäe kuvandiga. Seal oli nii palju positiivset (tugev, potentsiaalikas, turvaline) kui ka negatiivset (ebaturvaline, kole, igav).

Meie grupp otsustas vaadata läbi märksõnad ning siis paigutada nad ühekaupa järgnevasse mudelisse:

  1.     Lasnamäe hetkekuvand.
  2.     Lasnamäe ideaalkuvand.
  3.     Tegevused, mida on vaja teha, et jõuda hetkekuvandist ideaalkuvandini.

Viimase sammuna märgistasime me “L”-tähega tegevusi, mida meie arvates saaks ette võtta MTÜ Lasnaidee.

 

Lasnamäe hetkekuvand

Läbivad märksõnad: magala, ebakvaliteetne, odav, kole, venelased, paneelmajad, ebaturvaline, ehituspoed, suur, jm.

Oluline on see, et antud kuvand on muutumas.

 

Lasnamäe ideaalkuvand

Läbivad märksõnad: mitmekülgne kultuur, südamlik, rohkem metsa ja loodust, huvitav, kaasaegne, pidevalt arenev, peresõbralik, roheline, turvaline, suure potentsiaaliga.

Lasnamäe ideaalkuvandi poole on ilmselt hetkene kuvand muutumas ka tänu erinevatele teguritele, aga Lasnamäe saab kaasa aidata sellele oma tegevusega.