Arvestades Priisle kaarte tehnilist seisukorda ja ohtu, et kaared ei pruugi demonteerimise käigus säilida, sõlmisid Lasnamäe kodanikualgatus MTÜ Lasnaidee ja Maxima Eesti OÜ kokkuleppe, et betoonkaarte demonteerimise asemel toetab Maxima Eesti Lasnamäele linnaruumi konkursil väljavalitud avaliku ruumi kunstiobjekti rajamist.

MTÜ Lasnaidee liikmete jaoks on oluline, et uus kunstiobjekt ja selle ümber kavandatud ja rajatav avalik ruum annaks Lasnamäe linnaruumile uue kvaliteedi, oleks Priisle kaartega võrreldavas mahus ning omaks nendega sümboolset seost.

“Lasnaidee algatatud Priisle kaarte aktsiooni ümber tuli mitmesugust tagasisidet ja ka kriitikat. Seepärast on meil väga hea meel kaubandusketi Maxima ja linnavalitsuse toetava suhtumise üle. Loodame ka edaspidi linnaosavalitsuse ja Tallinna linnavalitsuse poolsele toele,” ütles MTÜ üks eestvedajatest Maria Derlõš. “Tegelikkuses on isegi tähtsam, kui uue kunstiobjekti rajamine või olemasoleva säilitamine, kogu protsess ise – avaliku arutelu käivitamine ning linnaruumis oluliste küsimuste tõstatamine. Ehk siis küsimus viimase poolsajandi avalikust kunstist ja pärandist ning ka üldiselt avalikust ruumist nn mägedel,” lisas ta.

“Meie huvi oli koostöös kaarte säilitamisest huvitatud kogukonnaliikmetega leida vastastikku sobiv lahendus,” lausus Maxima Eesti brändi- ja kommunikatsiooniosakonna direktor Ty Lehtmäe. “Kindlasti on ettepanek Priisle kaari sümboliseeriv kunstiobjekt uuena rajada nii tehniliselt kui majanduslikult otstarbekam.”

Lasnamäe linnaosa vanema Olga Ivanova sõnul on osapoolte vaheline kokkulepe hea näide erasektori ja kodanikuühiskonna vahelisest tulemuslikust dialoogist. “Ka linnaosavalitsuse nimel tervitan seda, et sedavõrd kiiresti ja tulemuslikult leiti mõlemale osapoolele sobiv lahendus,” ütles Ivanova.

Vastavalt Maxima Eesti ja MTÜ Lasnaidee kokkuleppele rahastab Maxima avaliku kunstiobjekti rajamist summas kuni 8000 eurot. Antud summa eraldamise aluseks on kunstiprojekti püstitamiseks vajalike kõigi kooskõlastuste ja lubade olemasolu. Kokkuleppe kohaselt tuleb vastavad kooskõlastused ja load saada hiljemalt viie aasta jooksul.

MTÜ Lasnaidee on tänaseks edastanud ettepaneku Tallinna linnakujunduskomisjonile võtta päevakorda punkt Lasnamäele uue avaliku kunstiobjekti püstitamise võimalusest. Kunstiobjekti asukoht on veel lahtine. Uue kunstiobjekti ja selle ümbritseva avaliku ruumi lahendus otsustatakse linnaruumi arhitektuurikonkursi kaudu.

_________

Lisainfo:

Maria Derlõš, MTÜ Lasnaidee, tel. 511 0290, e-mail: maria.derlosh@gmail.com
Jan Jõgis-Laats, Maxima Eesti, tel. 56 496 382, e-mail: jan@hamburg.ee

 

Maxima toetab uue avaliku kunstiobjekti rajamist Lasnamäele

Written by Maria Derlõš