10. detsembril korraldas Lasnaidee hubases Bouche Cafe kohvikumiljöös inspiratsiooniseminari. Kutsusime kokku erinevaid inimesi, kes on varasemalt panustanud ja toetanud Lasnaidee tegevustesi, et koos laiemas ringis arutada, kuhu suundub ja kuidas saaks arendada kogukondlikkust Lasnamäel ja üldisemalt paneellinnakus. Milliseid valdkondi ja kuidas peaks elavdama? Kuidas saaks nii Lasnaidee kui ka teised lasnamäelased – ja mitte ainult – sellesse panustada?

Seminari sissejuhatuseks andis Maria Derlõš ülevaate Lasnaidee kolme tegutsemisaasta olulisematest kogemustest, järeldustest ja tulemustest, mida saab täismahus lugeda siit.

Järgnesid kolme eksperdi lühiettekanded ja paneelarutelu.

Psühholoog ja ruumiteemade aktivist Grete Arro rääkis sellest, kuidas üks või teine elukeskkond suhestub meie heaolu ja sooritusvõimega? Millest sõltub meie keskkonnataju ja -tõlgendamine?

Arhitekt Kaja Pae, kes on viimase viie aasta jooksul uurinud Annelinna näitel kivilinnade elukeskkonna parandamise võimalusi arutas kivilinnade peidetud potentsiaalist.

Värskelt ametisse astunud Kesklinna linnaosa vanem ja TEDx Lasnamäe aluspanija Vladimir Svet jagas oma kogemusi sellest, kuidas saada kohaliku võimuga sina peale?

Seminar lõppes grupiaruteludega viiel teemal:

  1. Kultuuritegevus Lasnamäel
  2. Lasnamäe kuvand
  3. Hoovikultuur ja piirkondlik kogukondlikkus
  4. Elanike koostöö LOV-iga ja LV-ga
  5. Avaliku ruumi arendamine

Grupiarutelu algas ideekorjevooruga, mille jooksul sai igaüks 7-min sessioonide kaupa jagada igas teemas oma esmaseid mõtteid. Sellele järgnes pikem süvaarutelu juba vabalt valitud grupiteemal, et arendada mõtteid edasi. Lõpus jagas iga grupp teistega oma arutelu järeldusi. Väikse lühihääletuse jooksul palusime igaühel hinnata teiste ideid 3 punase (oluline ja koheselt teostatav idee) ja 2 rohelise mummuga (samuti oluline, kuid pikemat arendamist vajav idee).

Allpool leiate iga grupiarutelu kokkuvõtted, milles iga teema moderaator on lühidalt välja toonud tema jaoks olulisemad ajurünnaku ja töötoa jooksul kõlanud ideed ja mõtted.

Täname kõiki osalejaid sisuka ja inspireeriva päeva eest. Saime kaasa hulganisti huvitavaid mõtteid ja positiivseid emotsioone. Loodame, et saame koos veel paljusid asju korda saata, Lasnamäel ja ka mujal!

10. detsembril toimus Lasnaidee inspiratsiooniseminar
10. detsembril toimus Lasnaidee inspiratsiooniseminar
10. detsembril toimus Lasnaidee inspiratsiooniseminar

Written by Maria Derlõš